'Jarenlange ervaring met de kennis van nu'
Huis

Huis verkopen

Je hebt (eindelijk) een koper voor je huis gevonden. Het is belangrijk voor jou dat de koop doorgaat want je wilt zelf een nieuw huis kopen of je hebt al een nieuw huis gekocht. Kortom: je bent op zoek naar zekerheid.
Met het vinden van een koper ben je er nog niet. Een huis wordt verkocht door met de koper een schriftelijk koopcontract te sluiten. Daarna wordt het huis aan de koper overgedragen door een notariële akte. Als de akte is ingeschreven in het Kadaster is de koper (pas) echt eigenaar. Voor het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. De koper zal allerlei vragen hebben aan jou en je zult informatie moeten geven over de woning. We helpen je daar graag bij.

Koopakte
Het is niet verplicht om de notaris het koopcontract te laten maken, maar het geeft je wel veel zekerheid. In het koopcontract spreek je onder meer met de koper af wanneer het huis in eigendom aan jou wordt overgedragen. De overdracht van de eigendom gebeurt door een notariële akte die door de notaris in het Kadaster wordt ingeschreven.

Bedenktijd
Als het koopcontract getekend is, kan je in sommige gevallen nog van de koop af. Er is voor de koper namelijk op grond van de wet een bedenktijd van drie volle dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper een afschrift van het koopcontract heeft ontvangen en eindigt in principe op de derde dag om 24.00 uur. De bedenktijd kan langer zijn dan drie dagen in verband met het weekend en feestdagen. Als de koper tijdens de bedenktijd van de koop af wil (ontbinden), dan moet deze ervoor zorgen hij dit vóór het einde van de bedenktijd heeft laten weten.

Mogelijkheden om koop te ontbinden
De bedenktijd geldt op grond van de wet. In het koopcontract wordt vaak afgesproken dat er ook (andere) mogelijkheden zijn om de koop te ontbinden. Bijvoorbeeld als na een bouwkundige keuring blijkt dat er veel aan het huis vertimmerd moet worden of als blijkt dat de koper geen lening van de bank kan krijgen. Het is belangrijk om deze mogelijkheden tot ontbinding juridisch juist vast te leggen in het koopcontract. Hiermee zijn we jou en de koper graag van dienst.

Als je het huis 'kosten koper' verkoopt, betaalt de koper de kosten van de notaris. In dat geval betaalt de koper ook de overdrachtsbelasting. Dit is sinds 15 juni 2011 2% over de koopprijs of over de waarde van de woning.

contact

Telefoon Doetinchem: (0314) 369 869
Telefoon Lochem: (0573) 298 398

Nieuws & Tips