'Jarenlange ervaring met de kennis van nu'
Familie & relatie

Levenstestament

Wie regelt je zaken als je niet in de gelegenheid of in staat bent om je eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kun je een persoon die je vertrouwt de bevoegdheid geven jouw zaken te regelen. Je kunt dit bij ons vastleggen in een zogenaamd levenstestament. Hierna lees je wat je allemaal kunt regelen in het levenstestament.

In een levenstestament kun je jouw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch juist door ons laten vastleggen. Deze regelingen treden in werking als je tijdelijk of langdurig niet in staat bent jouw wil te uiten of te bepalen en/of jouw eigen belangen te behartigen.

Administratieve zaken
Je kunt iemand machtigen die namens jou je administratie regelt. Hieronder vallen het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van jouw bezittingen en het doen van belastingaangiften. Als je wilt dat giften die je al eerder deed, ook door de gemachtigde worden gedaan, kunnen wij vastleggen wanneer en aan wie die giften moeten worden gedaan en voor welke bedragen.

Zakelijke belangen
Als je een onderneming hebt of aandeelhouder/bestuurder bent in een bv moet er een oplossing worden gevonden voor het geval je tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming of bv. In het levenstestament kan je iemand benoemen die tijdens die periode namens jou optreedt.

Persoonlijke belangen
Wie behartigt jouw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als je dat zelf niet kunt? Je kunt hiervoor iemand aanwijzen in jouw levenstestament. Deze persoon kan ook regelen dat jouw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat de huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Medische wensen
Het is mogelijk dat je bepaalde wensen hebt met betrekking tot medische behandelingen. Zo kan je als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om je in leven te houden als je erg ziek bent. Of je wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als je ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als je zelf niet meer in staat bent om jouw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor je kan doen. Hiervoor kan je in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als je daartoe zelf niet meer in staat bent, namens jou handelen en overleg met de behandelend arts hebben over de medische behandeling.

Vertrouwen
Het is belangrijk dat je van te voren goed nadenkt wie je aanwijst om jouw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet jouw wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. Je kunt ook meerdere personen aanwijzen.

Het levenstestament kan je altijd in een later stadium wijzigen. Je moet op dat moment nog wel in staat zijn om jouw wil te bepalen. Een levenstestament bevat jouw wensen. In overleg met ons kan je meer dan de hiervoor vermelde situaties/wensen in een levenstestament regelen.

Nieuws & Tips