'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Bedrijf & beroep

Bedrijfsoverdracht

Je hebt een mooi bedrijf opgebouwd, waar het prettig en efficiënt werken is. Er is zelfs al een opvolger! Volop actief in het bedrijf met je partner en/of één van de kinderen denk je natuurlijk niet aan stoppen. Toch is het goed om daar eens bij stil te staan, immers vroeg of laat is het zover.

Er kunnen verschillende redenen zijn om te stoppen zoals leeftijd, gezondheid of bedrijfsverplaatsing. In het maatschap- of vof-contract is meestal wel rekening gehouden met het uitstappen van een van de vennoten. In grove lijnen is dan al geregeld hoe de bedrijfsoverdracht of de overdracht van uw aandeel in het bedrijf moet verlopen. Het is natuurlijk niet alleen een kwestie van een handtekening zetten onder de overdrachtsakte maar een complex fiscaal en juridisch geheel van regelingen waarbij het inslaan van de juiste weg op het juiste moment van groot belang is. Uw notaris en accountant helpen u en uw opvolger met het maken van de juiste keuzes. Zo zal de accountant meestal een begin maken met een inventarisatie van het bedrijf en berekeningen maken van de diverse mogelijkheden om het bedrijf over te dragen. De wensen van u en uw opvolger worden daarin meegenomen.
Daarbij worden met name de effecten op en de mogelijkheden binnen de inkomsten- en de schenkbelasting berekend. Uw notaris checkt en adviseert en kijkt daarnaast nog eens nadrukkelijk naar de overdrachtsbelasting.

Maar er is meer dan het financiële deel: de andere kinderen, komen zij niet te kort? Wat gebeurt er wanneer u of uw partner komt te overlijden? Moet uw opvolger dan afrekenen? En kan dat dan?
 Wordt er geld schuldig gebleven? Of in een lijfrente gestoken? Hoe wordt dat geregeld? En blijft u zelf op het bedrijf wonen? Gehuurd van uw opvolger of blijft u eigenaar van het woongedeelte? Moeten er erfdienstbaarheden of voorkeursrechten worden gevestigd en moet de hypotheek van het woongedeelte worden gehaald? Waarschijnlijk zult u ook moeten worden ontslagen uit de aansprakelijkheid van de hypotheek. Bij deze en tal van andere vragen kijkt uw notaris samen met u naar de verschillende opties: wat is gunstig voor u, wat voor uw opvolger en wat voor de overige kinderen?
De testamenten en huwelijkse voorwaarden van u en uw partner en van uw opvolger met zijn/haar partner zullen daarbij een rol spelen. Ook dat nemen we natuurlijk mee: het moet immers zo geregeld zijn dat allen daar in de toekomst mee verder kunnen, het liefst zonder het betalen van (teveel) belasting! Uiteraard ondersteunen wij ook bij de wijzigingen in de verschillende registraties zoals het Handelsregister en bij de Dienst Regelingen, de quota en de toeslagrechten. Vergeet ook eventuele (erf)pachten niet!

Uw notaris denkt graag met u mee, neem daarom tijdig contact met ons op!

Nieuws & Tips