'Jarenlange ervaring met de kennis van nu'
Bedrijf & beroep

Certificeren van aandelen

Je hebt aandelen in een bv; je bent aandeelhouder. Als aandeelhouder heb je enerzijds financiële rechten (zoals recht op winst) anderzijds zeggenschapsrechten (zoals stemrecht). Door aandelen te certificeren, worden de financiële rechten van de zeggenschapsrechten gesplitst. Certificeren van aandelen kan interessant voor jou zijn, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsopvolging of als je anderen (bijvoorbeeld werknemers) financieel wilt laten deelnemen aan jouw onderneming.

Certificeren
Het certficeren gaat als volgt. Er wordt door een notariële akte een stichting Administratiekantoor opgericht. De aandeelhouder draagt de aandelen over aan deze stichting. In ruil daarvoor krijgt de aandeelhouder certificaten terug. De aandeelhouder wordt daarmee van aandeelhouder certificaathouder. De zeggenschapsrechten zijn verbonden aan de aandelen zodat het bestuur van de stichting voortaan het stemrecht uitoefent. In veel gevallen is de voormalige aandeelhouder bestuurder van de stichting. De financiële rechten zijn verbonden aan de certificaten zodat de winst wordt uitgekeerd aan de certifcaathouder.

Certificaten overdragen
Zodra er certificaten zijn, kan je deze overdragen aan derde(n). Deze derde(n) zijn dan bij jouw onderneming betrokken maar hebben (nog) geen zeggenschap. Een bedrijfsoverdracht waarbij de zeggenschap in etappes bij de opvolger terecht moet komen, kan hierdoor soepel verlopen. In verband met werknemersparticipatie wordt ook vaak gekozen voor certificering. In onze praktijk zien we daarnaast het certificeren als een ouder zijn kinderen een 'belang' in zijn onderneming wil schenken. Bij een onverwacht overlijden heeft certificering het voordeel van de continuïteit van de onderneming. Als er meerdere aandeelhouders zijn ligt onenigheid over de bedrijfsvoering op de loer.

Wij kunnen je verder over de certificering informeren en adviseren. Het certificeren van aandelen is namelijk misschien ook wel wat voor jou. De certificering van aandelen kunnen wij zo inrichten dat deze aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Nieuws & Tips