'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Agrarisch bedrijf

Agrarische samenwerkingsverbanden

Het agrarisch bedrijf kan in verschillende juridische vormen worden “gerund”.
 Hieronder een kort overzicht van meest voorkomende vormen.

De eenmanszaak
De eenvoudigste organisatievorm van het agrarische bedrijf is "de eenmanszaak". 
De onderneming behoort toe aan één persoon, die met zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Er is in deze situatie geen onderscheid tussen het privé- en bedrijfsvermogen.

De maatschap
De maatschap is het samenwerkingsverband dat wordt gebruikt indien je een beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer wilt uitoefenen. Bijvoorbeeld als tandarts, fysiotherapeut, advocaat of notaris. De maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen en wel met hun gehele vermogen.

Vennootschap onder firma (vof)
Indien ondernemers (bijvoorbeeld een vader en zoon) samen een (landbouw)bedrijf willen exploiteren kunnen zij kiezen voor een vennootschap onder firma (vof). Alle vennoten brengen iets in in de vof: geld, goederen, vee, arbeid, enzovoorts. Een minimum kapitaal is daarbij niet vereist. De vof wordt ook gebruikt door samenwerkende echtgenoten; de man-vrouw-firma. Wanneer de belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op.
In het vof-contract maken de vennoten afspraken over onder meer de bevoegdheden, de winstverdeling, de inbreng en met name de voortzetting van de onderneming indien één der vennoten uittreedt of overlijdt (zie onder meer het dit hoofdstuk over de bedrijfsvoortzetting/opvolging).

De commanditaire vennootschap (cv)
De cv is het samenwerkingsverband tussen één of meer beherende vennoten (ondernemers) en één of meer stille vennoten/geldschieters. De geldschieters mogen zich niet als ondernemer naar buiten gedragen. In het cv-contract worden afspraken gemaakt op welke wijze de geldschieter binnen de cv zeggenschap heeft en op welke wijze de geldschieter zijn kapitaalinbreng kan veiligstellen.

De besloten vennootschap (bv)
Je kunt ook kiezen voor het oprichten van een bv. Voordeel van de bv is dat het een rechtspersoon is. Dit betekent dat je niet privé, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. Je kunt een bv alleen oprichten of samen met anderen. Als oprichter/aandeelhouder heb je de hoogste macht binnen de bv. De aandelen van de bv verkrijg je tegen storting van geld, danwel inbreng van goederen (landbouwbedrijf).

Tot slot
Volop mogelijkheden dus om je bedrijf in een bepaald juridisch jasje te gieten. Welke vorm het best passend is hangt af van diverse factoren. Wij adviseren graag. Het opstellen van een goede overeenkomst waarin de samenwerking tussen ondernemers wordt geregeld is maatwerk. Bij Tap & van Hoff notarissen ben je hiervoor aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

contact

Telefoon Doetinchem: (0314) 369 869
Telefoon Lochem: (0573) 298 398

Nieuws & Tips