'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Bedrijf & beroep

Nieuwe aandeelhouders

Bij de oprichting van een bv of nv gaan alle aandelen naar de eerste aandeelhouder(s). Hoe kunnen er later aandeelhouders bijkomen? Door nieuwe aandelen uit te geven of doordat de eerste aandeelhouder(s) aandelen verkoopt. Wil je aandelen verkopen of aandeelhouder worden?

Aandelen
De aandelen van een bv of nv kunnen in handen zijn van een of meer aandeelhouders. Je kunt aandeelhouder worden bij de oprichting van de bv of nv. Ook later kan je nog aandeelhouder worden. De aandelen worden meestal verkregen door uitgifte of levering. 'Uitgifte' betekent dat er nieuwe aandelen worden gecreëerd zodat er een nieuwe aandeelhouder kan 'toetreden'. 'Levering' betekent dat de eerste aandeelhouder zijn aandelen verkoopt. Bij de uitgifte en levering van aandelen moet altijd een notaris worden ingeschakeld. Dit geldt voor zowel voor aandelen in een bv als een nv. De verplichte tussenkomst van de notaris geldt niet als het gaat om aandelen of certificaten van aandelen die genoteerd staan aan de effectenbeurs.

Verkoop van aandelen
Wij kunnen je helpen met het maken van afspraken over de (ver)koop van je aandelen. Na het ondertekenen van de akte zorgen wij voor wijziging van gegevens bij de Kamer van Koophandel en de aanpassing van het aandeelhoudersregister.

Aandeelhoudersovereenkomst
Als er voortaan meerdere aandeelhouders zijn, is er vaak behoefte om afspraken tussen de aandeelhouders vast te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst die als aanvulling op de statuten van de bv geldt.

Nieuws & Tips