'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Agrarisch bedrijf

Agrarische testamenten

Opvolging van het boerenbedrijf kan zowel bij leven als bij overlijden plaatsvinden. In het laatste geval is het van belang dat er goede regelingen zijn vastgelegd in een testament.

Ook in een maatschapcontract of firmacontract zijn voor deze situatie veelal goede afspraken gemaakt. In die situatie dient het testament een goede, naadloze aanvulling/uitbreiding te zijn op/van deze reeds gemaakte afspraken.

Maar ook als er (nog) geen sprake is van enig contract en er (nog) geen beoogd bedrijfsopvolger in beeld is, is het van belang de uiterste wil vast te leggen in een testament, met flexibele regelingen. Want waar nu nog geen bedrijfsopvolger in beeld is, kan daar over een aantal jaren wel sprake van zijn.

Is één van de kinderen degene die het bedrijf in de toekomst zal gaan voortzetten, dan is het daarnaast ook van zeer groot belang om goede regelingen voor de andere kinderen (niet-bedrijfsopvolgers) op te nemen en helderheid te verschaffen in het testament omtrent de motieven. Deze motieven bestaan meestal uit:

het goed verzorgd achterlaten van de partner;
de andere kinderen (niet-bedrijfsopvolgers) een deel van de nalatenschap nalaten, zodanig dat de bedrijfsopvolger in staat wordt gesteld om het bedrijf voort te zetten; de bedrijfsopvolger de mogelijkheid geven om het bedrijf te verkrijgen onder gebruikmaking van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten; de continuïteit van het bedrijf.

Elke situatie is uniek, omdat niet alleen bedrijfsaspecten, maar juist ook familieverhoudingen bij de agrarische testamenten goed in het oog moeten worden gehouden. Dit betreft een stuk maatwerk waarmee wij veel ervaring hebben en waarbij wij jou graag van dienst zijn. Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

contact

Telefoon Doetinchem: (0314) 369 869
Telefoon Lochem: (0573) 298 398

Nieuws & Tips