'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Levering

Levering

Specificaties

  
Leveringsakte: € 460,00
Kadasterkosten inschrijving leveringsakte: € 94,50
Kadastrale inzage: € 40,00
Identificatiekosten 2 kopers: € 50,00
Kosten heffingsbijdrage KNB-kwaliteitsfonds: € 8,22
Omzetbelasting (BTW): € 117,23
Totaal: € 769,95


NB:
  • Voor het verplichte onderzoek in de Basisregistratie Personen (Gemeentelijke Basisadministratie), het Faillissementsregister, het Curatele- en Bewindregister en de verificatie van uw identiteitsbewijs wordt € 25,00 (excl. BTW) per persoon in rekening gebracht.
  • Indien één van de partijen een rechtspersoon is worden per rechtspersoon een bedrag van € 20,00 (excl. BTW) in rekening gebracht voor controle van de gegevens uit de Kamer van Koophandel.
  • In onze prijsopgaven gaan wij ervan uit dat het één geheel kadastraal perceel betreft, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Uitmeetkosten en meerdere inschrijvingen brengen extra kosten met zich mee.
  • De in de offerte genoemde kosten voor kadastrale inzage gelden per perceel; bij meerdere percelen wordt € 40,00 (excl. BTW) aan kadastrale inzagekosten per extra perceel in rekening gebracht.
  • In sommige gevallen blijkt het niet mogelijk om van de door het kadaster aangeboden KIK-applicatie gebruik te maken. In deze situatie vallen de kadasterkosten per inschrijving van een akte ca. € 60,- hoger uit. De door het kadaster aan ons meer in rekening gebrachte kosten worden één op één aan u doorberekend.
  • Wijzigingen in belastingtarieven en in leges en verschotten van derden (zoals kosten van Kadaster, Rechtbank en Gemeente) worden aan u doorberekend.


Op dit product en het aangeboden tarief zijn onze hiernaast vermelde voorwaarden van toepassing, zodat wij u goed en goedkoop van dienst kunnen zijn.

Bovenstaand tarief geldt voor de relatief eenvoudige "standaard diensten". Zijn er in uw geval echter bijzonderheden of heeft u aanvullende wensen en wilt u precies weten waar u aan toe bent? Vraag gerust (ook) een vrijblijvende offerte op maat aan voor onze full-service dienstverlening; voor een vast bedrag alles geregeld, van A tot en met Z.

Direct offerte aanvragen
contact

Meer onderwerpen

Telefoon Doetinchem: (0314) 369 869
Telefoon Lochem: (0573) 298 398

Nieuws & Tips