'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Familie & relatie

Relatie officieel maken

Het geregistreerd partnerschap
Zowel paren van gelijk als verschillend geslacht kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan. Net zoals een huwelijk wordt een geregistreerd partnerschap voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ‘ondertrouw’ bent gegaan. Voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap kies je voor gemeenschap van goederen of voor partnerschapsvoorwaarden. Partners krijgen automatisch het gezag over kinderen die tijdens het geregistreerd partnerschap worden geboren of geadopteerd. Overlijdt één van de partners, dan erft de andere partner op grond van de wet. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als partners met minderjarige kinderen willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Partners zonder minderjarige kinderen kunnen via de notaris of advocaat bij de gemeente scheiden.

Ongetrouwde samenwoners
Als twee mensen samenwonen dan houdt de wet daarmee in bepaalde gevallen rekening. Er zijn echter belangrijke zaken die niet in de wet zijn geregeld. Bijvoorbeeld: partners erven op grond van de wet niet van elkaar en als er een kind wordt geboren, worden de partners niet beiden automatisch als ouders van het kind aangemerkt. Voor de partners kan en notarieel samenlevingscontract veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld voor bepaalde belastingwetten, voor het aanwijzen van je partner als begunstigde voor je nabestaandenpensioen, om door een verblijvingsbeding te erven van je partner of door het opstellen van regels voor als je uit elkaar gaat.

Nieuws & Tips