Schenkbelasting aftrekbaar in box 3 als uiterlijk 5 november 2023 aangifte is gedaan

Schenkbelasting aftrekbaar in box 3 als uiterlijk 5 november 2023 aangifte is gedaan

 

Volgens de Wet Inkomstenbelasting zijn belastingschulden niet aftrekbaar in box 3, tenzij het gaat om erfbelastingschulden.

De staatssecretaris van Financiën heeft nu een goedkeuring getroffen voor de belastingschuld die ontstaat in verband met een ontvangen of gedane schenking. Een persoon die schenkbelasting is verschuldigd kan de schenkbelastingschuld aftrekken in box 3 door kort na de schenking aangifte te doen voor de schenkbelasting en de daaropvolgende aanslag vóór 1 januari te betalen. Omdat de belastingdienst minimaal 8 weken nodig heeft om een schenkbelastingaangifte te behandelen, moet een aangifte gedaan zijn voor 5 november 2023.

Als de aanslag schenkbelasting voor 1 januari nog niet is opgelegd kan de belastingplichtige de goedkeuring toepassen door in de aangifte inkomstenbelasting de waarde van zijn banktegoeden in box 3 op de peildatum te verminderen met het bedrag van de schenkbelasting zoals dat uit de gedane aangifte schenkbelasting volgt. De vermindering kan er niet toe leiden dat de waarde van de banktegoeden op een negatief bedrag uitkomt.

contact

Meer onderwerpen

Telefoon Doetinchem: (0314) 369 869
Telefoon Lochem: (0573) 298 398

Nieuws & Tips