'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Familie & relatie

Kinderen

Verwacht je binnenkort gezinsuitbreiding? Of ben je al vader of moeder? Je leven verandert en er zijn nu voor jouw nieuwe situatie allerlei andere wettelijke regels en formaliteiten van belang.

Ouderlijk gezag
Eerst is het van belang vast te stellen of de vader van het kind ook voor de wet als vader wordt gezien en of beide ouders het gezag hebben over een kind. Wij kunnen je hierover informeren.

Erfenis
Als je geen testament hebt, bepaalt de wet wie je erfenis krijgt en hoe je erfenis wordt verdeeld. Als je getrouwd bent en kinderen hebt, erven je echtgenoot en de kinderen. Ben je niet getrouwd met je partner en heb je kinderen, dan erven alleen de kinderen.

Wettelijke verdeling
Vanaf 2003 is in de wet geregeld dat als één van beide ouders die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan overlijdt, de zogenaamde wettelijke verdeling geldt. Dit houdt kort gezegd in dat de echtgenoot/partner en de kinderen erven, maar dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner en bij andere in de wet genoemde situaties. Is het dan voor ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan niet meer nodig een testament te maken? Het maken van een testament is zeker het overwegen waard! Je kunt namelijk de wettelijke verdeling op een aantal punten aanpassen aan je persoonlijke situatie.

Testament voor zorg en opvoeding van kinderen
Door het maken van een samenlevingscontract kan je regelen dat je partner de gezamenlijke bezittingen erft. Naast een samenlevingscontract is ook een testament nodig als je wilt regelen dat de kinderen de erfenis pas krijgen als beide partners zijn overleden. In een testament kan je daarnaast regelen wie de zorg en opvoeding van de kinderen overneemt als je er niet meer bent.

Nieuws & Tips