'Jarenlange ervaring met de kennis van nu'
Familie & relatie

Ik ben op leeftijd

Als je ouder wordt, ga je op een andere manier over de toekomst nadenken. Wat gebeurt er als ik te ziek ben om voor mijzelf te zorgen? Wie regelt dan mijn zaken? Wat gebeurt er als ik overlijd?
Het zijn geen prettige toekomstgedachten, maar een goed en zeker geregelde toekomst geeft rust. Wij kunnen je daarbij helpen. Als je zaken wilt regelen voor geval van ziekte, kunnen we je adviseren over een zogenaamd levenstestament. Alles voor na overlijden, wordt geregeld in een testament.

In een levenstestament kan je wensen en regelingen over verschillende persoonlijke en zakelijke belangen door ons juridisch laten vastleggen. Deze regelingen gaan werken als je tijdelijk of langdurig niet in staat bent je wil te uiten of te bepalen en/of je eigen belangen te behartigen. Deze regelingen kunnen uiteen lopen van het aanwijzen van een vertrouwenspersoon voor administratieve zaken tot het benoemen van een vertegenwoordiger voor al je medische behandelingen. In het levenstestament kan je bijvoorbeeld ook bepalen wat er met uw huisdieren moet gebeuren als je langere tijd niet voor hen kunt zorgen.

In een testament regel je hoe je erfenis wordt verdeeld na je overlijden. Als je geen testament maakt, regelt de wet wie je erfenis krijgt. Door het maken van een testament kan je ook iemand aanwijzen die de erfenis afwikkelt. Bovendien kan je een goed doel laten erven of personen aanwijzen die bepaalde bezittingen van jou krijgen na je overlijden.

We nemen graag de tijd om de verschillende mogelijkheden met je te bespreken voor een goed geregelde toekomst.

Nieuws & Tips