'Voor elke vraag hebben wij een notaris die u zoekt'
Familie & relatie

Iemand mijn zaken laten regelen

Er zijn situaties waarin je behoefte hebt dat een ander je zaken regelt. Bijvoorbeeld als je onverwacht ziek wordt of als je langere tijd in het buitenland verblijft. Een volmacht kan dan uitkomst bieden.
Door middel van een volmacht geef je iemand de verantwoordelijkheid jouw zaken te regelen. Degene die je in de volmacht aanwijst jouw zaken te regelen, wordt 'gevolmachtigde' genoemd. Je wijst natuurlijk iemand aan die je vertrouwt. Je kunt later altijd de volmacht nog intrekken.

Je kunt in de volmacht precies vastleggen wat de gevolmachtigde allemaal namens jou mag regelen. Soms is dat alleen een machtiging op jouw bankrekeningen en het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. In andere gevallen is het ook de bedoeling dat de gevolmachtigde bijvoorbeeld de te koop staande woning tijdens je afwezigheid mag verkopen.

Verder kan je in de volmacht nauwkeurig regelen wanneer de gevolmachtigde namens jou jouw zaken mag regelen. Bijvoorbeeld alleen als een dokter verklaart dat je zelf niet meer in staat bent je eigen wil te bepalen, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke of lichamelijke ziekte. Je kunt ook bepalen dat de gevolmachtigde de volmacht alleen mag gebruiken tijdens jouw buitenlandse verblijf, met datum in de volmacht omschreven.

Een volmacht is geschikt voor alle zakelijk belangen die je hebt. Als je ook wilt dat de gevolmachtigde persoonlijke zaken voor je regelt, is een levenstestament geschikt. Hierin kan je regelen wie de beslissing neemt over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als je dat zelf niet meer kunt. Deze persoon kan ook voor je regelen dat jouw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat je huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Wij adviseren je graag over een volmacht en het levenstestament en leggen vervolgens je wensen juridisch juist voor je vast. Zodat je zekerheid hebt voor nu en in de toekomst.

Nieuws & Tips